Uživatel nepřihlášen
Zpověď nudného hráče
RSS kanál blogu
Píše: Honzas4400 - Rubrika: Blogy
Blog nevyjadřuje názor redakce Zing, více zde.
Zpověď nudného hráče

Úvod k blogům a blogování

Úterý 28.1.2014 22:23 - Autor: Honzas4400
To se mi líbí

Úvod k blogům a blogováníDlouho jsem přemýšlel, že bych sepsal článek pro všechny uživatele Zingu a shrnul všechny podstatné informace o samotném blogování. Posledních pár dní mám takovou pracovitou náladu a tak jsem se rozhodl článek konečně sepsat.

Úvod

Hned v úvodu bych rád zmínil dvě základní pravidla, kterými bys se měl každý správný blogger řídit.

  1. Dělat co nejméně pravopisných a stylistických chyb
  2. I přes to jsme pouze lidé

Volně přeloženo; správně by se měl každý snažit, aby jeho článek byl s co nejmenším počtem větších i menších chyb a to jak pravopisných, tak stylistických. [Toto se neopovažujte používat proti mně!]

Ještě volněji přeloženo; nedělejte chyby a ať to vypadá k světu!

Rozhraní editoru - Typy článků

Zing nabízí pro editaci blogových článků jednoduchý editor, avšak je hned na první pohled znát, že spousta lidí s ním mají dodnes problémy nebo plně nevyužívají jeho potenciál a možnosti. Rád bych se tak vrhnul nejdřív na rozhraní editoru.

Věřím, že valná většina z vás se dostane přes prvotní nastavování blogu (název a další věci). Jednoduše lze říct, že ti, kteří tak nedokáží učinit, nejsou připraveni něco vůbec psát. Ale zpět k tématu.

Hned na začátku po kliknutí "Napsat článek" na vás na první pohled čeká spousta ikonek a bílá plocha. Hned na vrchu máme 3 záložky (k těm se vrátím později). Po nimi na výběr z Obecný článek, Preview a Recenze.

Obecným článkem se myslí prostý text s určitým nebo obecným tématem. Úvahy, nebo třeba články tohoto typu. V zásadě nejde o nic jiného než co si můžete jednoduše napsat v jakémkoli jiném editoru. Protože vím, že spousta čtenářů rádi píší recenze (občas se objeví i preview) tak rád zmínim i ty dvě další možnosti.

Po přepnutí na Preview, nebo Recenze se v zásadě na první pohled nic nestane, což může zmást spoustu lidí. Opak je ale pravdou. A tady se dostáváme k oným výše zmíněným záložkám. Po přepnutí na kterýkoli typ článku se vám totiž obsah záložky Další údaje trochu pozmění. Při psaní obecného článku máte v Dalších údajích pouze možnost nastavit obrázek článku (To je ten malý obrázek, který se objevuje vedle nadpisu a perexu na blogové stránce).

Naopak při psaní Preview nebo Recenze už máte v záložce Další údaje trochu více možností. Můžete k článku přiřadit hru, které se článek týká a možnosti zobrazení obrázků a videí z galerie Zingu.

Co je ovšem důležitější, jsou "možnosti" Těším se/Líbí se mi a Bojím se/Vadí mi, které můžete znát jak ze zdějších recenzí a preview, tak i z těch ostatních.

V zásadě nejde o nic jiného než prostý a jednoduchý seznam věcí, na které se těšíte, nebo které se vám líbí a kterých se bojíte, nebo vám vadí. Měly by přesto být výstižné. V případě psaní recenze máte u těchto možností na výběr ještě hodnocení od 1 do 10. Tedy známku, kterou hru hodnotíte.

V neposlední řadě máte u obou typů i Verdikt/Shrnutí. Mělo by jít o zhruba 1 průměrný odstavec textu, ve kterém stručně, ale výstižně sepíšete a oargumentujete své hodnocení. Objevuje se spolu s Těším se/Líbí se miBojím se/Vadí mi a hodnocením na konci článku.

Záložku Štítky můžete s klidem vynechat. V zásadě nejde o nic jiného než jen... Štítky.

Rozhraní editoru - Funkce (ikonky)

*-nepotřebuje komentář

Upravit HTML zdroj - Tato funkce dá autorovi možnost upravit svůj text pomocí HTML kódu.
Vyjmout/Kopírovat/Vložit*
Vložit jako prostý text - Jsou lidé, kteří rádí píší, nebo předpíší svůj text v jednoduchém editoru jako třeba notepad. Pokud odtamtud zkopírujete text za použití této funkce, zachová se řádkování a další věci.
Vložit z Wordu - To samé jako u prostého textu, ale slouží ke zkopírování z 'větších' editorů.
Najít (Najít/nahradit)*
Tisk*
Zpět/Znovu*
Odstranit formátování -
Pokud označíte libovolný text a použijete tuto funkci, odstraní se jakékoli "vedlejší věci". Ať už jde o tučnost nebo hypertextový odzkaz.
Zobrazit pomocné linky/skryté prvky*
Tučné - Tučné písmo
Kurzíva -
Kurzívní písmo
Dolní a Horní index - Jednoduše řečeno jde o horní a dolní index
Seznam s odrážkami a číslovaný seznam - Můžete vytvořit jednoduchý seznam s tečkami a čísly.

  1. Najít klíč
  2. Otevřít skříň
  3. Schovat se
  • Volitelné: Zavřít dveře od skříně

Zvětšit a zmenšit odsazení - Toto je velmi chytrá funkce, protože znám spoustu lidí, kteří tupě 'spamují' mezery skrze mezerník př. TAB aby dostali mezeru mezi okraji a textem, tím lze ale docílit...

Odsazením

textu

Zarovna doleva, na střed a do bloku - Díky této funkci, můžete text zarovnat:

doleva

na střed

a do bloku [levé a pravé okraje řádků jsou přesně v jedné lajně]

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Nyní přeskočím několik ne tak podstatných a nebo jasných funkcí

Bloková citace -Tuto jednoduchou, přesto užitečnou a dobře vypadající funkci jste měli možnost vidět v recenzích, preview a dalších článcích zde na Zingu.

Jde o to "krásné zvýraznění"

Spoiler - Další z užitečných...

Spoiler: Přečíst

funkcí

Vložit speciální znak - Vím, k tomuto není potřeba komentář, ale já si to neodpustím. HλLF-LIFE
Vložit YouTube embed do textu -
Jednoduše může vložit video z Youtube do vašeho článku. [návod v okně funkce]

Vložit/upravit odkaz - Hypertextový odkaz
Odebrat odkaz*
Vložit/upravit záložku*
Formát -
Odstavec (text), nebo nadpis. Mnoho lidí používá místo nadpisů pouze tučný text

*Některé funkce, ačkoli je Zing "podporuje" nemusí fungovat. Naštěstí jde o funkce, které nejsou tak moc potřeba*

Psaní článku - Jak začít?

Nejdůležitější, přesto často nejtěžší částí článku, je úvod. Téma, smysl a samotný úvod článku. O čem psát? Co do toho zahrnout? Jak to správně uvést? Tyhle otázky stroprocetně trápí, nebo trápily spoustu lidí.

Lze jednoduše říct, že obyčejných článků existuje přehršel a vymyslet něco zvlášť nového, inovativního nebo ne tak užívaného, je dost náročné. A když už se něco najde, člověk zjistí, že není s tímto tématem až tak obeznámený.

Takže jak na to? Vemte dnešní problematiku a události, přeskupte je do psané podoby, přidejte k tomu hromadu svých názorů, maximálně to okecejte a máte vyhráno. Tedy obrazně.

Je důležité si uvědomit jednu velmi zásadní věc. Vytvořit originální článek je v dnešní době skoro nemožné a přesto jednoduché. Každý článek je unikátní, pokud je do něj přidán subjektivní názor pisatele. To co vyjádříte ve psané podobě je to, co zůstane a zároveň to, co článek tvoří.

Na světě je přes 7 miliard lidí a žádný člověk není stejný. Stejně tak je tomu u článků, byť se na první pohled můžou zdát podobné (stejná tématika). Takže ve zkratce by vás neměl odradit pocit "to už tady bylo". Pište o tom co vás zajímá. Piště o tom, o čem víte. Pište o čemkoli, o čem chcete.

Téma by bylo, ale jak to všechno tedy uvést? Čím začít? Jednoduše. Napište, proč jste si toto téma vybrali. Ať už jde o recenzi, preview nebo jiný článek, vždy se najde nějaký důvod, který lze minimálně na jeden odstavec popsat.

To by bylo téma a úvod. Zbytek je na vás, ale i tak by měl článek obsahovat nějaký řád. Stejně jako u příběhů je úvod, zápletka a závěr; i u článků je potřeba úvodu, "zápletky" a závěru.

Psaní článku - Pravopis a stylistika

Je hodně těžké napsat článek, který by zaujal širší než cílené publikum. Chytlavý úvodní obrázek, nadpis a perex je samozřejmostí, ale čím a jak si čtenáře u článku udržet? Vtipem nebo důvtipem? Sarkasmem a ironií? Pravdou? Možná vším a možná ničím...

Jak se říká, "čeho moc, toho je příliš". Pokud to s nějakým aspektem přeženete ty ostatní ztratí na svých kvalitách. Takže je potřeba mít všeho přibližně stejně. Psát humorný článek podepřený inteligentními větami, které jsou doplněny ironickými a sarkastickými poznámkami, které řeknou pravdu.

Zní to složitě, ale během psaní většinu těchto věcí splníte a ani nad tím nebudete přemýšlet.

Takový článek ale mimo hlavní myšlenky vyžaduje i trochu praktičtější práci. Mluvím tedy o pravopisu a stylistice. Pokud bude mít článek spoustu chyb a bude vypadat jako náhodně nahozené řádky, ale přesto bude v jádru dobrý, lidé si ho nebudou všímat a přeskočí dál.

Psát pravopisně správně je pro spoustu lidí těžké. Někteří si nedokáží zapamatovat rozdíl mezi s (s něčím) a z (z něčeho). Někteří zase dělají chyby v interpunkci (třeba i já) nebo skloňování. Český jazyk jako takový je velmi těžký, ale existují určité hranice mezi obtížností jazyka a, s prominutím, demencí pisatele (až na jiné vyjímky, jako je dyslexie a nebo jiný rodilý jazyk). Nezapomeňte, že článek nemusí být vydaný hned ten samý den co se usmyslíte, že něco napíšete. Máte relativně neomezeně času na úpravy a opravy. Poraďte se s rodinou, učiteli, kamarády a dopilujte článek k dokonalosti.

"S chutí do toho a půl je hotovo."

Druhou, přesto neméně důležitou částí je stylistika. Nebo vzhled, chcete-li. Pokud budete psát správně, přesto souvisle bez odstavců do jedné kaše, článek se zkrátka spousta lidem zhnusí. Pokud ale budete inteligentně věty rozdělovat do odstavců, náhle se z toho stane krásný slohový útvar. Se stylistikou také souvisí slovosled a skladba vět. Čeština je v tomto ohledu velmi zvláštní a flexibilní jazyk a umožnuje slova ve větách přehazovat bez změny významu a nebo naopak s úplně jiným - pro cizince nepochopitelné, pro Čechy (Slováky) logické.

Zajímavostí také je, že změna pořadí slov nemusí změnit význam, ale může změnit třeba samotnou náturu věty. Např.: "Mám rád hrozny.", "Hrozny mám rád." a "Rád mám hrozny."

Druhou a třetí větu byste nejspíš použili při odpovědi, ale význam zůstává stejný.

Zkrátka je nutné si uvědomit, že i když budou věty správně napsané s jasně daným významem, ne vždy se stane, že to vypadá dobře.

Pokud máte v pravopisem problémy, doporučuji si přečíst například článek od ostrostrelce na toto téma, případně si najít odborné knihy. Nezapomínejte však, že se člověk naučí nejvíc z vlastních chyb!

Poznámka:  K stylistice - Obrázky NENAHRAZUJÍ mezery mezi odstavci

Závěrem...

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo dočetli tento paskvil do konce a budu rád za cokoliv. Připomínky, upomínky, nebo alespoň jednoho člověka, který si z toho něco odnese. Naivní nejsem, ale optimismus ještě nikdy nikoho nezabil.

Tisk
Štítky: Blogování
Hodnocení:
( Zbývá 8 hlasů pro zveřejnění hodnocení ) Ohodnoťte článek kliknutím na hvězdičku.
 

Napsat nový komentář

Komentář k blogovému článku Úvod k blogům a blogování
Pro psaní musíte být přihlášen.
[+] Smajlíci
:gun: :-) 8-) ;-) :angry: :-D :lol: :dance: :thumbup: :shock: :-( :nah: :lala:
Honzas4400 člen redakce    Tak nakonec všechno dobrý :-)Honzas4400honzas4400274    31.1.2014 05:16 Honzas4400

Tak nakonec všechno dobrý :-)

BlacksheepTNT    Saix: Ano, ano, ano, anooo... děkuju :D Vím jsem ujetej na zarovnání, ale supr :DBlacksheepTNTblacksheeptnt25646    30.1.2014 22:28 BlacksheepTNT

Saix: Ano, ano, ano, anooo... děkuju :D Vím jsem ujetej na zarovnání, ale supr :D

Saix   3x   @zarovnání
se navotravujete :) Původně jsme chtěli mít vaše blogy ve stejném stylu jako naše články, aby v tom čtenář neměl bordel, když si zvykne na jedno zarování. Od té doby se hodně změnilo a už asi není důvod na zarovnání lpět. Konec konců, je to váš blog, si ho piště třeba pozpátku :-D

Ve správě blogu nyní naleznete nová tlačítka pro zarování.
Saixsaix1
    30.1.2014 22:14
Saix

@zarovnání
se navotravujete :) Původně jsme chtěli mít vaše blogy ve stejném stylu jako naše články, aby v tom čtenář neměl bordel, když si zvykne na jedno zarování. Od té doby se hodně změnilo a už asi není důvod na zarovnání lpět. Konec konců, je to váš blog, si ho piště třeba pozpátku :-D

Ve správě blogu nyní naleznete nová tlačítka pro zarování.

Honzas4400 člen redakce   2x   Myslel jsem spíše něco z těch "tutorialů a návodů" jak říkáš. Něco v budoucnu psát budu, to samozřejmě. Zrovna teď mám něco rozpracované, ale nevím, jestli to spatří tmu našich doupat. Ale hry z dětství není špatný nápad ;)Honzas4400honzas4400274    30.1.2014 13:33 Honzas4400

Myslel jsem spíše něco z těch "tutorialů a návodů" jak říkáš. Něco v budoucnu psát budu, to samozřejmě. Zrovna teď mám něco rozpracované, ale nevím, jestli to spatří tmu našich doupat. Ale hry z dětství není špatný nápad ;)

Mr.Triboni   1x   Honzas4400: Rozhodně by si s psaním neměl skončit, máš velice zajímavý styl, který mám rád, ale nechci tě do toho nutit. Témat je hodně, můžeš začít třebas "Mé nejoblíbenější hry z dětství". ;-) Tímto začínám i já, bohužel mi to trvá *kašel* *kašel* nějak dlouho 8-) . Aspoň se dozvíme, z čeho jsi dostal chuť na hry. Vlastně mě je jedno co napíšeš, rád si to přečtu. :-)Mr.Tribonimrtriboni6895    30.1.2014 13:27 Mr.Triboni

Honzas4400: Rozhodně by si s psaním neměl skončit, máš velice zajímavý styl, který mám rád, ale nechci tě do toho nutit. Témat je hodně, můžeš začít třebas "Mé nejoblíbenější hry z dětství". ;-) Tímto začínám i já, bohužel mi to trvá *kašel* *kašel* nějak dlouho 8-) . Aspoň se dozvíme, z čeho jsi dostal chuť na hry. Vlastně mě je jedno co napíšeš, rád si to přečtu. :-)

Honzas4400 člen redakce   1x   BlacksheepTNT: Možná budou tvé prosby vyslyšeny 8-)
Mr. Tiboni: Děkuju :thumbup: Upřímně nemám teď v plánu nic dalšího psát, ale jestli bys měl nějaké speciální přání, rád se na to mrknu. Ale nic neslibuji.
Honzas4400honzas4400274
    30.1.2014 05:39
Honzas4400

BlacksheepTNT: Možná budou tvé prosby vyslyšeny 8-)
Mr. Tiboni: Děkuju :thumbup: Upřímně nemám teď v plánu nic dalšího psát, ale jestli bys měl nějaké speciální přání, rád se na to mrknu. Ale nic neslibuji.

Mr.Triboni   2x   Pěkně napsané. :thumbup:
Každá rada se hodí. Mohu se zeptat, zda máš v plánu napsat nějaký další návod/tutorial? 8-)
Mr.Tribonimrtriboni6895
    29.1.2014 21:27
Mr.Triboni

Pěkně napsané. :thumbup:
Každá rada se hodí. Mohu se zeptat, zda máš v plánu napsat nějaký další návod/tutorial? 8-)

BlacksheepTNT   1x   Jediná věc mi tu chybí, a to je zarovnání do stran. Nejde to nastavit ani html kodem a mě osobně to moc mrzí, mám to rád pěkně zarovnané.BlacksheepTNTblacksheeptnt25646    29.1.2014 18:01 BlacksheepTNT

Jediná věc mi tu chybí, a to je zarovnání do stran. Nejde to nastavit ani html kodem a mě osobně to moc mrzí, mám to rád pěkně zarovnané.

O autorovi blogu

Honzas4400
Honzas4400
Muž, 19 let, moje doupě (Praha)

Zdravím,
zabloudili jste na tento bezduchý profil bezduchého uživatele. Gratuluji, kupte si dort.
S pozdravem mé skromné já.

Jak už jste nejspíše poznali, mojí přezdívkou je Honzas4400 (ačkoli si nejsem dodnes jistý jak vznikla). Mým skutečným jménem je... no, to víme všichni, a kdybyste jste se někdy nudili, tak mi můžete k narozeninám popřát 27. března nebo se podívat do Prahy kde jsem se narodil a bydlím. Ne teda že byste mě potkali nebo já vás.

Od roku 2012 dodnes zastávám tady na Zingu funkci redaktora, primárně pak jako autor každodenních novinek a recenzí. Příležitostně pak píši preview nebo dojmy z her.

Mezi mé hlavní záliby patří samozřejmě videohry (duh). Nebráním se ovšem pěkné knížce, filmu, hudbě… Prostě čemukoliv. Aktuálně také cvičím a hraji na klávesy (to jako ty u piána, ale asi i ty na klávesnici).

Oblíbené hry:
Výběr oblíbených nebo nejoblíbenějších her a sérií je jedno z nejtěžších témat, se kterým jsem se setkal. Na rovinu říkám, že žádnou nejoblíbenější hru nebo sérii nemám.

Pokud bych měl ale i přesto vybrat některé, na které skutečně nedám dopustit, určitě bych sáhnul po: sérii Portal, Cannon Fodder, sérii Crash Bandicoot, sérii Half-Life, s. Call of Duty do čtvrtého dílu, Battlefield: Bad Company 2, s. Zaklínač a spoustě, spoustě dalších hrách.

Protože hraji jen a pouze na PC (což se může změnit, konzole podporuji a určitě mám někde v hlavě místo s myšlenkou, že bych si konzoli pořídil) může být můj výběr omezenější.

Oblíbené filmy a seriály:
Stejně jako u her, i u seriálů a filmů mám své oblíbené jedince. Bezesporu mohu za svůj nejoblíbenější označit seriál Doctor Who (především New Who od roku 2005, ačkoli se nebráním určitým dílům staré série), ačkoli jinak sci-fi nikterak extra nemusím (výjimkou je pak Star Wars). Mezi další oblíbené seriály patří Arrow, Flash, The Walking Dead, Game of Thrones, Sleepy Hollow, Daredevil, Gotham, Fargo a opět - spousta, spousta dalších.

Na filmy jako takové se moc nedívám, ale kromě zmíněné hexalogie Star Wars musím definitivně zmínit Nolanovu trilogii s Batmanem a trilogii Návrat do budoucnosti.

Oblíbená hudba:
S hudbou už je to tedy těžší. Nemám žádnou vyloženě oblíbenou hudbu ani žánr. Záleží skutečně na samotné písničce. Nemusím ovšem dechovky a zbytečně uřvaný metal, dark metal, death metal a další *něco* metal.

Pokud bych i přesto musel opravdu vybrat nějakou písničku nebo skupinu (skupiny), určitě bych vybral Imagine Dragons a například jejich singl Gold, Radioactive, I'm So Sorry, Demons, Warriors, Monster a samozřejmě nesmím zapomenout na Who We Are.

Druhé místo by pak připadlo skupině Poets of the Fall, která se mj. postarala například o soundtrack Alan Wakea a Max Payna.

A třetí místo by asi obsadila skupina Muse a jejich songy Undisclosed Desires a Uprising.

Další věci:
Nesmím zapomenout na to, si udělat trochu reklamu na svůj blog. Předně pak mou sérii o blogování, která získala celkem pozitivní hodnocení, za což všem děkuji.

Pokud vám přijdu nějakým způsobem zajímavý, určitě mě nezapomeňte a nestyďte se nějak kontaktovat. Můžete tak udělat buďto jednoduše skrz soukromou zprávu tady na Zingu, e-mail, Skype nebo můj Steam/PSNHonzas4400 (přečtěte si prosím i moje pravidla na Steamu). Vždycky se pokusím pomoct s problémem nebo si prostě pokecám nebo něco zahraju. Proč ne.

Věci co NEMÁM rád:
Každý má něco rád, co druhý nenávidí. Stejně tak je to u mě. Ačkoli v trochu jiné míře než u ostatních. Jsem velmi tolerantní člověk ke všemu - vyznání, chování, problémům. Co ovšem silně nesnáším je veřejný projev a podpora warezu. S tim za mnou prostě nechoďte. Jestli si stahujete hry nebo filmy je mi opravdu jedno, ale nemusíte to nikde vyhlašovat. Děkuji.

Pokud jste tedy všechno dočetli až sem, tak vám gratuluji. Můžete si - opět - koupit ten dort.

PS.: Dort je lež

Založit herní BLOG

Spřátelené weby